За нас

         Хидро енерго инженеринг ДОО Скопје е компанија во приватна сопственост основана 2008 година првенствено со цел да нуди комплетни технички решенија во градежништвото со специјализираност во процесот на изработка на проектно техничка документација од областа на:
 
 • Управување и планирање на водните ресурси
 • Брани и хидротехнички објекти
 • Хидроенергетски системи
 • Водоводни и канализациони системи
 • Системи за наводнување и одводнување
 • Системи за заштита од поплави и Уредување на водотеци
 • Хидроинформатика
 • Специјализирани инженерски услуги
 • Животна средина
 • Геотехничко инженерство
 • Останати услуги
            Во функција на остварување на нашите цели, постојано следиме и применуваме најнови технологии за исполнување на светски стандарди. Нашиот тим од вработени се состои од дипломирани градежни инженери, дипломирани електро инженери и дипломирани машински инженери кои со својата стручност и професионалност одговараат на потребите на клиентите.

Вештини

Дизајн
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.
Развој
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.
Тестирање
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.
Поддршка
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.
Надградба
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.
Маркетинг
Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Fusce rutrum tellus vulputate felis faucibus hendrerit.

Партнери

Визијата на ХЕИ е да стане водечка компанија од областа на хидротехниката и хидроинформатиката во Југоисточна Европа. За таа цел соработуваме со врвни компании од нашата земја и светот.