social image
  • ХИДРАУЛИЧКО
    ИНЖЕНЕРСТВО

  • ПРЕЧИСТИТЕЛНИ И ФИЛТЕР
    СТАНИЦИ

ОБЛАСТИ НА РАБОТА

Во функција на остварување на нашите цели, постојано следиме и применуваме најнови технологии за исполнување на светски стандарди.

12 ГОДИНИ ИСКУСТВО

ДПУ Хидро Енерго Инженеринг ДОО - Скопје е Компанија во приватна сопственост основана 2008 година, која нуди комплетни технички решенија во областа градежништвото со специјализираност во процесот на изработка на проектно техничка документација.
Визијата на ХЕИ е да стане водечка компанија од областа на хидротехниката и хидроинформатиката во Југоисточна Европа. За таа цел соработуваме со врвни компании од нашата земја и светот.

ПАРТНЕРСТВО СО ВРВЕН ТИМ